ระบบการประเมินผลการเรียน SGS


ระบบ SGS  เป็นระบบการประเมินผลการเรียนรูปแบบใหม่ ของโรงเรียนกลุ่มมัธยมศึกษา  ทั่วประเทศ ของสำนักงานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการปรับปรุงเรื่อยมา  และ จะมีการปรับปรุงเรื่อยไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวัดผลและประเมินผลการเรียน ที่อยู่ในระบบเปิด โดยการประเมินผลผ่านอินเตอร์เน็ต และ ทำให้ระบบการประเมินผลมีความรวดเร็ว  และทันสมัยมากยิ่งขึ้น  และนักเรียนยังสามารถดูผลการเรียนด้วยตนเองได้อีกด้วย Read more