เอกสารอบรม OBECQA โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ-12/10/2559

เอกสารอบรม OBECQA โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
12 ต.ค. 2559
Download

เอกสารประกอบการอบรมโรงเรียนมาตรฐานสากล

เอกสารประกอบการอบรมโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาอย่างเข้มขน (Intensive School)
โดย ดร.นิพนธ์ เสือก้อน
วันที่ 22-24 สิงหาคม 2558
ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ

Download : http://1drv.ms/1Jn6Ra1

Read more

วิดีโอ,เสียง กรรมการประเมิน (OBECQA) สตรีสิริเกศ

ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล

วิดีโอ

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

เสียง

➡ : ไฟล์เสียง

หมายเหตุ :  เริ่มบันทึกตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

1 2