การใช้ Application ZipGrade ตรวจข้อสอบ

ZipGrade เครื่องมือสำหรับตรวจคำตอบประเภทปรนัยที่แสดงผลลัพธ์แบบทันที โดยใช้ร่วมกับกระดาษที่ทางแอปพลิเคชันนี้ ได้ทำขึ้น สำหรับใช้ในการประเมินผลต่างๆ เช่น exit tickets, formative assessments หรือควิซทั่วไป

โดย ZipGrade มีจุดเด่น ดังนี้

  • ใช้ smartphone หรือ tablet ในการสแกนเพื่อตรวจคำตอบ
  • สามารถรองรับคำตอบที่ใช้ปากกาสีแดง สีน้ำเงินและดินสอสีดำได้
  • มีความรวดเร็วแม่นยำในการประมวลผล ไม่เกิน 5 วินาที ต่อ 1 แผ่น
  • บอกค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด/สูงสุดของคะแนนสอบ และค่าสถิติของตัวข้อสอบด้วย
  • ในขั้นตอนการตรวจคำตอบนั้นไม่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • Export ผลออกมาในรูปแบบไฟล์ CSV หรือ PDF

โดยทั่วไปการตรวจข้อสอบปรนัยอาจใช้เวลาและต้องมาทำผลทางสถิติอีก ZipGrade ถือเป็นตัวช่วยในการลดภาระงานและเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้สอนเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการใช้งาน ZipGrade แบบฟรีมีข้อจำกัด คือ รองรับการสแกนคำตอบได้แค่เดือนละ 100 ครั้งเท่านั้น

Download

แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ

ขอขอบคุณ อ.ดร.ธานีวิทย์ กิตฐิติพงศ์ Thaneewitt Kitthitiphong ที่แนะนำการใช้ app ดังกล่าวผ่านทาง social media มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ใส่ความเห็น