ขั้นตอนการลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. นักเรียน ม.1,ม.4 หรือ นักเรียนใหม่ เพิ่มรหัสผ่านลงทะเบียน ที่ URL : http://reg.ssk.ac.th/AddthaiID.aspx  ดังรูป

2. นักเรียน ม.2,ม.3,ม.5,ม6 และ ม.1,ม.4 ที่ลงทะเบียนรหัสผ่านแล้ว คลิก  http://reg.ssk.ac.th/regisactivities.aspx  ดังรูป

 

3. เลือกกิจกรรมที่ต้องการ *ตรวจสอบกิจกรรมให้ตรงกับระดับตัวเอง

4. เมื่อต้องการเปลี่ยนกิจกรรม ให้เข้าระบบ แล้วยกเลิกชุมนุมเดิมก่อน (ไม่เกิน 3 วัน หลังลงสมัครชุมนุมไปแล้ว) แล้วให้เลือกชุมนุมใหม่

5. ตรวจสอบชื่อผู้ลงทะเบียน > http://reg.ssk.ac.th/ShowStdInActivity.aspx

ใส่ความเห็น