การส่งออกรายชื่อนักเรียนเป็นไฟล์ Excel

กลุ่มบริหารงานวิชาการ : ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน

เข้าระบบ SMSS โดยเข้าที่ URL : http://eoffice.ssk.ac.th

01-login1. คลิกที่เมนู บริหารงานวิชาการ

2. คลิกเมนู ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน

3. เลือกเมนู รายงาน >> ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ excel

4. เปิดไฟล์ส่งออกข้อมูลนักเรียนด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

5. นำข้อมูลนักเรียนไปใช้งานตามต้องการได้

 

ใส่ความเห็น