เอกสารประกอบการอบรมโรงเรียนมาตรฐานสากล

เอกสารประกอบการอบรมโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาอย่างเข้มขน (Intensive School)
โดย ดร.นิพนธ์ เสือก้อน
วันที่ 22-24 สิงหาคม 2558
ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ

Download : http://1drv.ms/1Jn6Ra1

คลิปวิดีโอบรรยายการอบรมโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาอย่างเข้มขน (Intensive School)
โดย ดร.นิพนธ์ เสือก้อน

วันที่ 22 ส.ค. 2558 ช่วงที่ 1 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

วันที่ 22 ส.ค. 2558 ช่วงที่ 2 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

วันที่ 23 ส.ค. 2558 ช่วงที่ 1 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

วันที่ 23 ส.ค. 2558 ช่วงที่ 2 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

วันที่ 24 ส.ค. 2558 ช่วงที่ 1 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

วันที่ 24 ส.ค. 2558 ช่วงที่ 2 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

ใส่ความเห็น