การเช็คชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน

กิจการนักเรียน : การเข้าชั้นเรียน (รายชั่วโมง)

การเช็คชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน คือ การบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียนในแต่ละชั่วโมง สามารถเก็บบันทึกเป็นรายงานการเข้าเรียน ตรวจสอบการขาดเรียน เพื่อช่วยในระบบติดตามและช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยมีขั้นตอน ดังนี้

เข้าระบบ SMSS โดยเข้าที่ URL : http://eoffice.ssk.ac.th

01-login

 1. คลิกที่เมนู กิจการนักเรียน
 2. คลิก เมนู การเข้าชั้นเรียน(รายชั่วโมง)

 1. การดำเนินการเริ่มจากต้อง กำหนดรายวิชา
 2. เมื่อกำหนดรายวิชาเรียบร้อย สามารถแสดงเป็นตารางสอนของครูผู้สอนที่ได้กำหนดรายวิชาเรียบร้อยแล้ว

classroom02

 1. จากข้อ 3 การกำหนดรายวิชา  ให้คลิกที่ปุ่ม  กำหนดรายวิชา

classroom03

 1. กำหนดค่าในรายวิชา ดังนี้ ภาคเรียน และ ชื่ออรายวิชา ; สามารถกำหนดเป็นรหัสวิชา หรือชื่อวิชาก็ได้
 2. กำหนด ระดับชัั้น และวันและคาบที่สอน
 3. กดปุ่มตกลง เมื่อเรียบร้อยแล้ว

classroom04

 1. จากข้อ 4 เมื่อกำหนดรายวิชาเรียบร้อยแล้ว สามารถคลิกดู ตารางสอนของตนเอง

classroom05

การบันทึกการเข้าชั้นเรียน

 1. คลิกเมนู  การเข้าชั้นเรียน
 2. คลิกเมนู บันทึกการเข้าเรียน (ผู้สอน)
 3. เลือก ระดับชั้นที่ต้องการดูรายงาน

classroom-check01

 1. เลือกวันที่ต้องการดูบันทึก
 2. ใช้เครื่องช่วยในการกำหนดประเภทการมาเรียน
 3. บันทึกข้อมูล

 

classroom-check02

Tip ให้เลือกนักเรียนทั้งหมด กำหนดเป็น มาเรียน และแก้ไขนักเรียนในบางคนที่ไม่มาเรียน

 

classroom-check03

การดูรายงานมาเรียนของนักเรียน

รายงานการเข้าเรียนประจำวัน

 1. คลิกเลือกวันที่ต้องการดูรายงาน
 2. ดูรายงานการมาเรียนในห้องที่ต้องการทราบ

classroom-report-day

รายงานการเข้าเรียน (บุคคล/ห้องเรียน)

 1. คลิกเมนู การเข้าเรียน (บุคคล/ห้องเรียน)
 2. คลิกรายชื่อนักเรียนที่ต้องการดูรายงานการมาเรียน
 3. ดูรายงานนักเรียนที่ต้องการทราบ

classroom-report-room1

classroom-report-room2

รายงานการเข้าเรียนรายวิชา

 1. คลิกเมนู การเข้าเรียนรายวิชา
 2. เลือกรายวิชา/ห้องเรียนที่ต้องการทราบ
 3. คลิกรายชื่อนักเรียนที่ต้องการดูรายงาน
 4. ดูรายงานนักเรียนที่ต้องการทราบ

classroom-report-subject1

classroom-report-subject2