การใช้แบบอักษรภาษาไทยใน Google Doc

google_docs_logo

เนื่องจาก Google มีชุด Office บน Web อย่าง Google Doc มานานแต่ฟอนต์ภาษาไทยมีแต่ฟอนต์ไทยใน Windows วันนี้ฟอนต์ไทยมาครบเซ็ต ดังภาพซึ่งรวมเอาฟอนต์ภาษาไทยบน Windows, Mac และฟอนต์ภาษาไทยพิเศษอย่าง TH SarabunPSK มาด้วย

ตัวอย่าง
google_docs_sample

จากรูปตัวอย่างด้านบน บทความนี้จะแนะนำวิธีการตั้งค่าให้ Google Doc สามารถใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ได้ ดังนี้

  1. กำหนดให้ Google Doc สามารถใช้ฟอนต์ภาษาไทยได้ก่อน โดยคลิกที่เมนู ไฟล์
  2. คลิกเมนู  ภาษา เลือก  ภาษาไทย  ดังรูป

change_font0

 การใช้ฟอนต์ภาษาไทย

  1. คลิกเครื่องมือ แบบอักษร
  2. เลือก แบบอักษรที่ต้องการ  เช่น TH SarabunPSK

change_font

ใส่ความเห็น