มาทำความรู้จัก พรบ.คอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560  มีผลบังคับใช้แล้ว
ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 2560

 

สรุปสาระสำคัญ 13 ข้อ จำง่ายๆ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปีพ.ศ. 2560

1. การฝากร้านใน Facebook, IG ถือเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท

2. ส่ง SMS โฆษณา โดยไม่รับความยินยอม ให้ผู้รับสามารถปฏิเสธข้อมูลนั้นได้ ไม่เช่นนั้นถือเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท Read more