การใช้ Application ZipGrade ตรวจข้อสอบ

ZipGrade เครื่องมือสำหรับตรวจคำตอบประเภทปรนัยที่แสดงผลลัพธ์แบบทันที โดยใช้ร่วมกับกระดาษที่ทางแอปพลิเคชันนี้ ได้ทำขึ้น สำหรับใช้ในการประเมินผลต่างๆ เช่น exit tickets, formative assessments หรือควิซทั่วไป

โดย ZipGrade มีจุดเด่น ดังนี้

  • ใช้ smartphone หรือ tablet ในการสแกนเพื่อตรวจคำตอบ
  • สามารถรองรับคำตอบที่ใช้ปากกาสีแดง สีน้ำเงินและดินสอสีดำได้
  • มีความรวดเร็วแม่นยำในการประมวลผล ไม่เกิน 5 วินาที ต่อ 1 แผ่น
  • บอกค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด/สูงสุดของคะแนนสอบ และค่าสถิติของตัวข้อสอบด้วย
  • ในขั้นตอนการตรวจคำตอบนั้นไม่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • Export ผลออกมาในรูปแบบไฟล์ CSV หรือ PDF

โดยทั่วไปการตรวจข้อสอบปรนัยอาจใช้เวลาและต้องมาทำผลทางสถิติอีก ZipGrade ถือเป็นตัวช่วยในการลดภาระงานและเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้สอนเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการใช้งาน ZipGrade แบบฟรีมีข้อจำกัด คือ รองรับการสแกนคำตอบได้แค่เดือนละ 100 ครั้งเท่านั้น

Download

แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ

Read more

ระบบการประเมินผลการเรียน SGS


ระบบ SGS  เป็นระบบการประเมินผลการเรียนรูปแบบใหม่ ของโรงเรียนกลุ่มมัธยมศึกษา  ทั่วประเทศ ของสำนักงานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการปรับปรุงเรื่อยมา  และ จะมีการปรับปรุงเรื่อยไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวัดผลและประเมินผลการเรียน ที่อยู่ในระบบเปิด โดยการประเมินผลผ่านอินเตอร์เน็ต และ ทำให้ระบบการประเมินผลมีความรวดเร็ว  และทันสมัยมากยิ่งขึ้น  และนักเรียนยังสามารถดูผลการเรียนด้วยตนเองได้อีกด้วย Read more

ขั้นตอนการลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. นักเรียน ม.1,ม.4 หรือ นักเรียนใหม่ เพิ่มรหัสผ่านลงทะเบียน ที่ URL : http://reg.ssk.ac.th/AddthaiID.aspx  ดังรูป

Read more