การส่งออกรายชื่อนักเรียนเป็นไฟล์ Excel

กลุ่มบริหารงานวิชาการ : ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน

เข้าระบบ SMSS โดยเข้าที่ URL : http://eoffice.ssk.ac.th

01-login1. คลิกที่เมนู บริหารงานวิชาการ

2. คลิกเมนู ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน

Read more