การเช็คชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน

กิจการนักเรียน : การเข้าชั้นเรียน (รายชั่วโมง)

การเช็คชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน คือ การบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียนในแต่ละชั่วโมง สามารถเก็บบันทึกเป็นรายงานการเข้าเรียน ตรวจสอบการขาดเรียน เพื่อช่วยในระบบติดตามและช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยมีขั้นตอน ดังนี้

เข้าระบบ SMSS โดยเข้าที่ URL : http://eoffice.ssk.ac.th

01-login Read more