เอกสารประกอบการอบรมโรงเรียนมาตรฐานสากล

เอกสารประกอบการอบรมโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาอย่างเข้มขน (Intensive School)
โดย ดร.นิพนธ์ เสือก้อน
วันที่ 22-24 สิงหาคม 2558
ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ

Download : http://1drv.ms/1Jn6Ra1

Read more