ครูมืออาชีพกับวิธีสอนแบบโครงงาน

ครูมืออาชีพกับวิธีสอนแบบโครงงาน
เรียบเรียงโดย : นางสาวนวลจิรา ชูธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ชำแระวิธีการเขียนเรียงความให้โดนใจได้รางวัล

ชำแระวิธีการเขียนเรียงความให้โดนใจได้รางวัล
เรียบเรียงโดย:นางสาวประมัย จิตตะโคตร์ ;ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ

เทคนิคการสอนอ่านวรรณคดีเพื่อความเข้าใจ

เทคนิคการสอนอ่านวรรณคดีเพื่อความเข้าใจ
เรียบเรียงโดย:นายชาญชัย กุศลคุ้ม ; ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ

7 วิธีพัฒนาตัวเองรับประชาคมอาเซียน

7 วิธีพัฒนาตัวเองรับประชาคมอาเซียน
เรียบเรียงโดย : นางพรทิพย์ บุตรไชย ;ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ

เทคนิคการสอนภาษาไทย

เทคนิคการสอนภาษาไทย
เรียบเรียงโดย: นางลำใย ศรีนุกูล; ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ

1 2 3 6