ผู้หญิงกับวัฒนธรรมประชานิยมที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่งไทย

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [325.99 KB]

ผู้หญิงกับวัฒนธรรมประชานิยมที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่งไทย
เรียบเรียงโดย วณิชยา รัฐอุบล

จรรยาบรรณวิชาชีพครูและวินัย

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [196.58 KB]

จรรยาบรรณวิชาชีพครูและวินัย
เรียบเรียงโดย นางสาวจุธาภัค วรโคตร : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

16 กระแสหลักของการศึกษาไทยในอนาคต

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [98.77 KB]

16 กระแสหลักของการศึกษาไทยในอนาคต
เรียบเรียงโดย: นางวราพร   เจริญยุทธ   : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   โรงเรียนสตรีสิริเกศ

วิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [110.81 KB]

วิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เรียบเรียงโดย : นางสาวภัทยา นามวงศ์ : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Child Center

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [230.94 KB]

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Child Center
เรียบเรียงโดย : นางสาวภัทยา นามวงศ์ : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 (About 21st Century Skills)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [134.89 KB]

ทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 (About 21st Century Skills)
เรียบเรียงโดย : นางวิรงรอง วิเศษ : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

การเรียนภาษาอังกฤษช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [182.81 KB]

การเรียนภาษาอังกฤษช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
เรียบเรียงโดย : นางสาวขวัญใจ ภาพันธุ์ : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

1 2 3 4