การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชา วิทยาการคำนวณ รหัสวิชา ว 31286 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ Google apps for education

การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชา วิทยาการคำนวณ รหัสวิชา ว 31286 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ Google apps for education

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

การเขียนเพื่อการติดต่อสมาคม

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

การเขียนเพื่อการติดต่อสมาคม
เรียบเรียง โดย นายสมชาย พุทธเสน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชำแระวิธีการเขียนเรียงความให้โดนใจได้รางวัล

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

ชำแระวิธีการเขียนเรียงความให้โดนใจได้รางวัล
เรียบเรียงโดย:นางสาวประมัย จิตตะโคตร์ ;ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ

วรรณคดีสำหรับครู

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

วรรณคดีสำหรับครู
เรียบเรียงโดย : นายพงษ์ศักดิ์ โพธิธร; ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ

7 วิธีพัฒนาตัวเองรับประชาคมอาเซียน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

7 วิธีพัฒนาตัวเองรับประชาคมอาเซียน
เรียบเรียงโดย : นางพรทิพย์ บุตรไชย ;ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

เรียบเรียงโดย นางสุวคนธ์ รุ้งแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ชื่อกับนามสกุลในภาษาเวียดนาม

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

เรียบเรียงโดย นางสาวรัตนาวลี ศรีด้วง ครูพิเศษกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

1 2 3 4