เทคนิคการสอนภาษาไทย

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [134.60 KB]

เทคนิคการสอนภาษาไทย
เรียบเรียงโดย: นางลำใย ศรีนุกูล; ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาเวียดนาม

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [103.06 KB]

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาเวียดนาม
เรียบเรียงโดย นางสาวกุลมณี พรมศรี ตำแหน่ง ครูพิเศษปฏิบัติการสอนภาษาเวียดนาม

การอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [276.66 KB]

การอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น
เรียบเรียงโดย : นางสาวหทัยรัตน์ อมรเดชากุล และนายศักรินทร์ สุทารส
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

นวัตกรรมการเรียนรู้วิชาเกษตร

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [108.31 KB]

นวัตกรรมการเรียนรู้วิชาเกษตร
เรียบเรียงโดย : นางวัฒนา หาวิชิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มวิชาเกษตร

การสอนแบบเทคนิค K W D L

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [171.69 KB]

การสอนแบบเทคนิค K W D L
เรียบเรียงโดย : นางวลัย นามวงศ์ : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

การสอนแบบโฟร์แม็ทซิสเต็ม (4 MAT’S Learning System)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [249.52 KB]

การสอนแบบโฟร์แม็ทซิสเต็ม (4 MAT’S Learning System)
เรียบเรียงโดย : นางดวงศิริ สุขประเสริฐ : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

CEFR : แนวทางการนำไปใช้พัฒนาความสามารถทางภาษา

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [114.99 KB]

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป
เรียบเรียงโดย : นางสาวเมธาวี เผื่อแผ่ : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1 2 3