ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม

ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม

1. นักเรียน ม.1,ม.4 หรือ นักเรียนใหม่ เพิ่มรหัสผ่านลงทะเบียน ที่ URL : http://reg.ssk.ac.th/AddthaiID.aspx ดังรูป

Read more

มาทำความรู้จัก พรบ.คอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560  มีผลบังคับใช้แล้ว
ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 2560

 

สรุปสาระสำคัญ 13 ข้อ จำง่ายๆ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปีพ.ศ. 2560

1. การฝากร้านใน Facebook, IG ถือเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท

2. ส่ง SMS โฆษณา โดยไม่รับความยินยอม ให้ผู้รับสามารถปฏิเสธข้อมูลนั้นได้ ไม่เช่นนั้นถือเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท Read more

การใช้ Application ZipGrade ตรวจข้อสอบ

ZipGrade เครื่องมือสำหรับตรวจคำตอบประเภทปรนัยที่แสดงผลลัพธ์แบบทันที โดยใช้ร่วมกับกระดาษที่ทางแอปพลิเคชันนี้ ได้ทำขึ้น สำหรับใช้ในการประเมินผลต่างๆ เช่น exit tickets, formative assessments หรือควิซทั่วไป

โดย ZipGrade มีจุดเด่น ดังนี้

  • ใช้ smartphone หรือ tablet ในการสแกนเพื่อตรวจคำตอบ
  • สามารถรองรับคำตอบที่ใช้ปากกาสีแดง สีน้ำเงินและดินสอสีดำได้
  • มีความรวดเร็วแม่นยำในการประมวลผล ไม่เกิน 5 วินาที ต่อ 1 แผ่น
  • บอกค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด/สูงสุดของคะแนนสอบ และค่าสถิติของตัวข้อสอบด้วย
  • ในขั้นตอนการตรวจคำตอบนั้นไม่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • Export ผลออกมาในรูปแบบไฟล์ CSV หรือ PDF

โดยทั่วไปการตรวจข้อสอบปรนัยอาจใช้เวลาและต้องมาทำผลทางสถิติอีก ZipGrade ถือเป็นตัวช่วยในการลดภาระงานและเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้สอนเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการใช้งาน ZipGrade แบบฟรีมีข้อจำกัด คือ รองรับการสแกนคำตอบได้แค่เดือนละ 100 ครั้งเท่านั้น

Download

แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ

Read more

ระบบการประเมินผลการเรียน SGS


ระบบ SGS  เป็นระบบการประเมินผลการเรียนรูปแบบใหม่ ของโรงเรียนกลุ่มมัธยมศึกษา  ทั่วประเทศ ของสำนักงานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการปรับปรุงเรื่อยมา  และ จะมีการปรับปรุงเรื่อยไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวัดผลและประเมินผลการเรียน ที่อยู่ในระบบเปิด โดยการประเมินผลผ่านอินเตอร์เน็ต และ ทำให้ระบบการประเมินผลมีความรวดเร็ว  และทันสมัยมากยิ่งขึ้น  และนักเรียนยังสามารถดูผลการเรียนด้วยตนเองได้อีกด้วย Read more

ขั้นตอนการลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. นักเรียน ม.1,ม.4 หรือ นักเรียนใหม่ เพิ่มรหัสผ่านลงทะเบียน ที่ URL : http://reg.ssk.ac.th/AddthaiID.aspx  ดังรูป

Read more

1 2 3